Delegacija Austrijske agencije za razvoj u drugoj monitoring poseti Stručnoj službi

Delegacija Austrijske agencije za razvoj posetila je Stručnu službu za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine, kako bi sa predstavnicima Stručne službe razgovarali o toku projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“, čiji je Stručna služba nosilac.

Na ovaj način, Austrijska agencija za razvoj kontinuirano pruža podršku aktivnostima i projektima koje finansira u okviru programa Evropske unije „Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji“.

Delegacija je zajedno sa predstavnicima Stručne službe razmatrala usklađenost do sada realizovanih aktivnosti sa zadatim planom, rezultatima i ciljevima pojekta te davala preporuke za uspešnu implementaciju projekta. Razgovaralo se o budžetu, dokumentaciji, ugovorima i ostalim aktima koji su važni za projekat.

Projekat „Znanje svima“ počeo je da se realizuje u septembru 2013. godine, a završava se u martu sledeće godine. Njegova ukupna vrednost je 310.063,90 evra. Pored Stručne službe, u realizaciji, kao partneri, učestvuju i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Zavod za ravnopravnost polova i udruženja žena „Vrdničanka“ iz Vrdnika, „Kolevka Bačke“ iz Bača i „Slovenka“ iz Gložana.

Novi Sad, 8. oktobar 2014.

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone