Подаци о додатним изворима финансирања

Иновативни систем за унaпређење знања и вештина - знање свима

Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине је дана 18. јула 2013. године, закључила уговор број: 6526-00/2011/Grant48 са Аустријском агенцијом за развој/Austrian Develompent Agency (ADA), коју заступа Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду/Implementation Unit of the Austrian Embassy in Belgrade for EU financed Projects за реализацију Пројекта: Иновативни систем за унaпређење знања и вештина – знање свима / Innovative system for knowledge and skills improvement-Knowledge to everyone.

Вредност Пројекта Иновативни систем за унaпређење знања и вештина – знање свима је 310.093,90 евра.
Пројекат је имплементиран у периоду од 01.09.2013. године до 30.06.2015. године.

Више о пројекту >

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone