PROJEKAT RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA – NTD

Ciljevi programa:

  • podrška razvoju nautičkog turizma duž reke Dunav finansijskom asistencijom opštinama i kompanijama koje grade infrastrukturu u ovoj oblasti.

Razvoj nautičkog turizma Vojvodina unapređuje svoj izuzetni potencijal, koji nije u dovoljnoj meri iskorišćen, a to je reka Dunav.Za razvoj nautičkog turizma u AP Vojvodini preduslov je razvoj infrastrukture nautičkog turizma, koja podrazumeva izgradnju prihvatnih objekata nautičkog turizma, kao što su nautička sidrišta, pristani, turistička pristaništa (domaća i međunarodna) marine, nautičko-turistički centri itd. sa sadržajima za prihvat, snabdevanje, čuvanje, održavanje i popravku plovnih objekata, koji se koriste u turističke svrhe i sa sadržajima za pružanje usluga turistima-nautičarima.

Time se obezbeđuju standardi u poslovanju sa partnerima na međunarodnom tržištu za dolazak i boravak turista u region i povezivanje regiona sa dunavskim i drugim rečnim turama u ovoj oblasti

Nosilac programa: Pokrajinski sekretarijat za privredu

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone