Делегација Аустријске агенције за развој у мониторинг посети Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Делегација Аустријске агенције за развој у мониторинг посети Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП ВојводинеАустријске агенције за развој посетили су данас Стручну службу за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, у циљу мониторинга имплементације пројекта „Знање свима“.  Пројекат „Иновативни ситем за унапређење знања и вештина – Знање свима“ део је програма Европске уније „Социјално-економски развој дунавске регије у Србији“, а финансирају га Европска унија и Аустријска агенција за развој (АДА).

Мониторинг мисија део је континуираних активности Аустријске агенције за развој које представљају подршку свим активностима пројекта финансираног грант шемом. Делегација је посматрала пројектне активности и проверавала њихову усаглашеност с акционим планом, планираним резултатима и циљевима пројекта, а разговарло се и о буџету и докуметацији.

Делегација Аустријске агенције за развој у мониторинг посети Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

У закључцима посете наводи се да су активности које воде ка остварењу циљева пројекта, у току, те да се средства троше одговорно и како је планирано, под надзором носиоца пројекта –  Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине.

Пројекат „Знање свима“ почео је да се реализује у септембру 2013. године, а завршава се у марту следеће године. Његова укупна вредност је 310.063,90 евра. Поред Стручне службе, у реализацији, као партнери, учествују и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Завод за равноправност полова и удружења жена „Врдничанка“ из Врдника, „Колевка Бачке“ из Бача и „Словенка“ из Гложана.

Нови Сад, 12. март 2014.