Dokumenti

Izmene i dopune Finansijskog plana Službe za 2019. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2019. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2018. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2017. godinu

Preuzmite dokumenta:

Izveštaj o planiranim i izvršenim izdacima budžeta APV za period 01.01. - 31.12.2018. godine

Preuzmite dokumenta:

Izveštaj o planiranim i izvršenim izdacima budžeta APV za period 01.01. - 31.12.2017. godine

Preuzmite dokumenta:

Izveštaj o planiranim i izvršenim izdacima budžeta APV za period 01.01. - 31.12.2016. godine

Preuzmite dokumenta:

Kodeks ponašanja i nameštenika u pokrajinskim organima 2017

Preuzmite dokumenta:

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine decembar 2018

Preuzmite dokumenta:

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine januar 2018

Preuzmite dokumenta:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine novembar 2016

Preuzmite dokumenta:

Izveštaj o izvršenim izdacima budžeta AP Vojvodine za period 01.01-31.03.2016.

Preuzmite dokumenta:

Kodeks ponašanja u pokrajinskim organima

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2016.

Preuzmite dokumenta:

Izveštaj o izvršenim izdacima budžeta AP Vojvodine za period 01.01-31.12.2015.

Preuzmite dokumenta:
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone