Dokumenti

Finansijski plan za 2023. godinu

Preuzmite dokumenta:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine septembar 2022

Preuzmite dokumenta:

Izmene finansijskog plana službe za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan za 2022. godinu

Preuzmite dokumenta:

Izmene i dopune Finansijskog plana Službe, septembar 2021.

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2021. godinu

Preuzmite dokumenta:

Izmene i dopune finansijskog plana Službe za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu

Preuzmite dokumenta:

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima 2018/2019

Preuzmite dokumenta:

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine januar 2020

Preuzmite dokumenta:

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke za 2020. godinu

Preuzmite dokumenta:

Odluka o planu javnih nabavki za 2020. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2020. godinu

Preuzmite dokumenta:

Izmene i dopune Finansijskog plana Službe za 2019. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2019. godinu

Preuzmite dokumenta:

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja APV za 2018. godinu

Preuzmite dokumenta: