Planirane obuke za nezaposlena lica u Edukativnom centru

Dana 27.04.2023. godine, zaključeno je sedam ugovora za obuke nezaposlenih lica, između Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, ukupne vrednosti od 3.150.000,00 dinara.

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, za ugovoreni iznos sredstava, planira se obuka nezaposlenih lica u cilju usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada.

Na osnovu zaključenih ugovora planira se realizacija sedam vrsta obuka iz sledećih oblasti:

  • Obuka za ličnog pratioca koji se obezbeđuje detetu i učeniku sa smetnjama u razvoju,
  • Obuka za rukovaoce bagerom i utovarivačem,
  • Obuka za rukovaoce viljuškarom,
  • Obuka za knjigovođe,
  • Obuka za zavarivače,
  • Obuka za pasoš kompetencija i osnaživanje i edukaciju osoba koje su žrtve nasilja i trgovine ljudima i
  • Obuka za montere solarnih fotonaponskih sistema.

Potpisan ugovor između Gradske uprave za privredu grada Novog Sada, Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Službe za realizaciju programa razvoja, dana 27.04.2023. godine