Nadležnosti Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Nakon donošenja Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2023.-2030. godine na sednici skupštine APV, biće sačinjena i dostavljena Pokrajinskoj vladi na razmatranje i nova Odluka o Službi za realizaciju programa razvoja APV, usklađena sa istim.

Do donošenja nove Odluke o Službi za realizaciju programa razvoja APV, primenjuje se Odluka, koju je Pokrajinska vlada donela na sednici od 10.12.2014. godine, a primenjuje se od 01.01.2015. godine.

Članom 2. navedene Odluke, predviđeno je da Služba obavlja poslove koordiniranja, monitoringa i izveštavanja vezane za realizaciju Programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine od 2014-2020. godine.

Služba nastavlja da obavlja poslove vezane za finansiranje i praćenje realizacije aktivnosti pravnih lica nastalih na osnovu Programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2004-2012. godine kao i novoosnovanih pravnih lica, a na osnovu njihovih godišnjih programa rada i to:

  • Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, Industrijska broj 3, Novi Sad
  • Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/10,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Zrenjanin “Business incubator Zrenjanin”, sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 2,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Subotica “Szabadkai üzleti inkubátor-Business incubator Subotica”, sa sedištem u Subotici, ulica Magnetna polja broj 6,
  • Poslovni inkubator Novi Sad-Business incubator Novi Sad Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28,
  • Poslovni inkubator doo “Üzleti inkubátor KFT“Senta – Zenta, sa sedištem u Senti, ulica Petefi Šandora broj 54 i
  • DOO „Agrobiznis inkubator Sremska Mitrovica“ iz Sremske Mitrovice, koji je osnovan 22. marta 2022. godine.

Od gore navedenih pravnih lica, dva su indirektni budžetski korisnici i to: Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju i Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama a ostalih pet su ostali korisnici javnih sredstva, odnosno društva sa ograničenom odgovornošću.

Služba obavlja i poslove vezane za realizaciju drugih razvojnih projekata kao i administrativno tehničke poslove za Koordinaciono telo za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine („Sl.list APV“, broj 36/21 i 45/22).