Nadležnosti Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Odlukom o Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 51/14 i 44/23) određeno je da Služba obavlja pospove koordiniranja, monitoringa i izveštavanja vezane za realizaciju Programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2023. – 2030. godine.

Služba obavlja poslove vezane za finansiranje i npaćenje realizacije aktivnosti pravnih lica, a na osnovu njihovih godišnjih programa rada:

  • Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, Industrijska broj 3, Novi Sad,
  • Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad, Narodnih heroja 2/III,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Zrenjanin „Business incubator Zrenjanin“, ca sedištem u 3renjaninu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 2,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Subotica „Szabadkai üzleti inkubator – Business incubator Subotica“, ca sedištem u Subotici, ulica Magnetna polja broj 6,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Novi Sad – Business incubator Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28,
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator „Üzleti inkubator KFT „Senta – Zenta, ca sedištem u Senti, ulica Petefi Šandora broj 54 i
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću „Agrobiznis inkubator Sremska Mitrovica“, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija broj 22.

Od gore navedenih pravnih lica dva su indirektni budžetski korisnici i to: Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju i Edukativni centar za obuku u profesionalnim i radnim veštinama.

Služba nastavlja da obavlja i poslove vezane za realizaciju drugih razvojnih projekata, kao i administrativno tehničke poslove za Koordinaciono telo za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji Programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2023-2030.godine.