projekat stratesko partnerstvo

Projekat „Strateško partnerstvo u podršci Programu privrednog razvoja AP Vojvodine”

Period realizacije: 17.01.2007. – 31.12.2012. godine

Ovo je bio zajednički projekat Vlade AP Vojvodine i Vlade Republike Austrije, kroz koji je Austrijska agencija za razvoj (ADA) obezbedila 5 miliona eura finansijske i tehničke podrške za implementaciju šest komponenti iz Programa privrednog razvoja AP Vojvodine.

Kroz proces prenošenja znanja, projekat je bio usmeren pre svega na osnaživanje kapaciteta Pokrajine kako bi se unapredio njen društveno-ekonomski položaj i doprinelo njenom efikasnijem uključivanju u procese evropskih integracija.

Cilj projekta je bio jačanje struktura koje implementiraju mere u okviru Programa privrednog razvoja AP Vojvodine radi postizanja njihovih specifičnih ciljeva i kreiranja održive platforme za bilateralnu saradnju i transformaciju Programa privrednog razvoja APV u pretpristupni instrument za optimalno korišćenje podrške EU.

Da bi se postigao sveobuhvatni cilj, projekat je ostvario četiri neposredna cilja:

 • Osnažio je upravljački kapacitet korisnika u AP Vojvodini i pružio pomoć u razvijanju odgovarajućih organizacionih rešenja za postizanje očekivanih ciljeva Programa privrednog razvoja i njegovu transformaciju u potencijalni Predpristupni program.
 • Utvrđeno je stabilno partnerstvo sa važnijim austrijskim institucijama za održivu razmenu znanja i jačanja veza sa austrijskim poslovnim sektorom za jačanje bilateralnih privrednih i trgovinskih razmena.
 • Pružio je odgovarajuću tehničku pomoć odabranim korisnicima, koja je odgovarala procenama potreba koje su zajednički sproveli vojvođanski i austrijski partneri.
 • Pružio je dodatnu finansijsku podršku koja je omogućila odabranim korisnicima da konsoliduju svoj institucionalni okvir, finansiraju nabavku opreme, instrumenata i stručno sprovedene aktivnosti koje se smatraju korisnim za postizanje njihovih određenih ciljeva.

Podrška Austrijske agencije za razvoj u okviru projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine” pružena je preko dva ključna instrumenta: tehničke pomoći (uglavnom preko austrijskih partnerskih institucija i eksperata) i finansijske podrške.

Komponente podržane u okviru projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine” su:

 • Centar za strateško-ekonomska istraživanja (CESS)
 • Integrisana kvalifikaciona šema (IQS)
 • Šema poslovne standardizacije i sertifikacije (BSC)
 • Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda (APF)
 • Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP)
 • Fond za osnivanje poslovnih inkubatora (BBI)
 • Stručna služba za realizaciju Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine

Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja je u okviru projekta bila zadužena za implementaciju finansijske podrške i aktivno je učestvovala u svim fazama implementacije Projekta.

Stručna služba je u okviru realizacije projekta Strateško partnerstvo u podršci programa privrednog razvoja AP Vojvodine stekla dragoceno iskustvo, a putem niza treninga, seminara i edukacija značajno su unapređeni kapaciteti zaposlenih u pogledu profesionalnog znanja i iskustva, što joj pruža osnovu za buduću ulogu u realizaciji EU projekata.