Javne nabavke

2024. godina

 pdf ikonica Odluka o planu nabavki za 2024. godinu

 pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2024. godinu

 pdf ikonica Plan nabavki za 2024. godinu na koje se zakon ne primenjuje

Arhiva

2023. godina

 pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2023. godinu

 pdf ikonica Izveštaj o nabavkama u 2023. godini

2022. godina

 pdf ikonica Izmene plana javnih nabavki za 2022. godinu – tabela

 pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2022. godinu

 pdf ikonica Izveštaj o nabavkama u 2022. godini

2021. godina

 pdf ikonica Izmene Plana nabavki za 2021. od 22.11.2022.

 pdf ikonica Odluka o planu javnih nabavki za 2021. godinu objavljeno: 23.09.2021.

 pdf ikonica Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021. godinu objavljeno: 23.09.2021.

 pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2021. godinu – tabela objavljeno: 23.09.2021.

 pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2021. godinu posle rebalansa – tabela objavljeno: 23.09.2021.

 pdf ikonica Plan nabavki za 2021. godinu

 pdf ikonica Odluka o planu javnih nabavki za 2021. godinu

2020. godina

 pdf ikonica Odluka o planu javnih nabavki za 2020. godinu

2019. godina

pdf ikonica Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke za 2019. godinu

 pdf ikonica Plan javnih nabavki i Odluka o planu javnih nabavki za 2019. godinu

2018. godina

pdf ikonica Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke za 2018. godinu

pdf ikonica Plan javnih nabavki i Odluka o planu javnih nabavki za 2018. godinu

2017. godina

pdf ikonica Plan javnih nabavki i Odluka o planu javnih nabavki za 2017. godinu

2016. godina

pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2016. godinu 

2015. godina

pdf ikonica Izvršenje plana javnih nabavki za 2015. godinu

pdf ikonica Plan javnih nabavki za 2015. godinu

pdf ikonica Pravilnik o bližem uređivanju postpuka javne nabavke postavljeno: 09.10.2015.

Transparentnost budžeta Službe