Usluge

USLUGE KOJE SLUŽBA PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA

Služba u skladu sa Odlukom o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, kojom je utvrđen njen delokrug rada nema u svojoj nadležnosti neposredno pružanje usluga zainteresovanim fizičkim i pravnim licima.

Naziv usluge Organ zadužen za sprovođenje
Davanje informacija od javnog značaja Služba za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine