Najčešće postavljena pitanja

Koji programi obuke se realizuju u okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima?

U okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“ realizuju se novi programi obuka koji su usmereni na usklađivanje znanja i veština sa potrebama tržišta rada u sledećim oblastima:

  • pripreme hrane (pekari, poslastičari i kuvari),
  • izrada suvenira i rukotvorina,
  • marketinga, menadžmenta i poslovanja u turizmu,
  • preduzetništva i inovacija,
  • engleskog i nemačkog jezika

Ko ima pravo da pohađa besplatne obuke u okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima?

Pravo na besplatne obuke u okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“ imaju sva nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu osnovnu ili srednju školu, u zavisnosti od vrste obuke za koju se prijavljuju. Za određeni broj polaznika iz udaljenih mesta obezbeđen je smeštaj i ishrana.

U koje vreme će se održavati obuke u okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“ i gde?

Svi polaznici obuka su lično, telefonski i putem mejla, informisani o početku ciklusa obuke i unapred utvrđenom rasporedu. Sve obuke će se održavati u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Industrijska 3, u Novom Sadu.

Kada i gde će biti dodela sertifikata za lica koja su završila neku od obuka u okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“?

Licima koja su završila obuku u okviru Projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“ su po završetku svakog ciklusa obuke dodeljeni sertifikati u prostorijama Edukativnog centra a oni koji nisu mogli da se odazovu dodeli, sertifikat su kasnije mogli da preuzmu u prostorijama Službe za realizaciju programa razvoja APV. O terminu dodele sertifikata sva lica su obaveštena lično, telefonski i putem mejla.

Šta je sistem za učenje na daljinu?

Učenje na daljinu je savremena metoda koja omogućava učenje svim ljudima, bez obzira na godine i mesto na kom se nalaze, jer se ono može ostvariti s bilo kog mesta u bilo koje vreme, potrebno je samo imati internet konekciju. Idealna je metoda za osobe koje žele da uče, a nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi, kao i za one koji žele slobodu u izboru termina za učenje. Pored ovoga, pogodna je i jer ne uključuje troškove putovanja i smeštaja.

Ko može da koristi sistem za učenje na daljinu?

Sistem za učenje na daljinu mogu da koriste sva nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, bez obzira na pol, godine, nivo obrazovanja i mesto boravka.

Kako zainteresovana nezaposlena lica mogu da se prijave na sistem za učenje na daljinu?

Prateći nekoliko jednostavnih koraka, mogu da se registruju na sajtu www.znanjesvima.rs i tako koriste sistem za učenje na daljinu, koji obuhvata snimke obuka i priručnike u elekronskoj formi.

Gde se polaže završni test nakon odslušanih on line predavanja?

Na kraju savladane obuke putem interneta, polaznici obuke na daljinu imaju mogućnost da se prijave za polaganje pismenog i/ili usmenog ispita u zavisnosti od obuke – kao uslov za dobijanje sertifikata u Edukativnom centru za obuke u radnim i profesionalnim veštinama, Novi Sad, Industrijska 3.

Šta obuhvata obuka za kuvare u okviru sistema učenja na daljinu?

Cilj obuke je da vam pruži osnovna znanja i veštine iz oblasti kulinarstva, neophodna za obavljanje poslova pripremanja i serviranja jednostavnih jela vojvođanske kuhinje.
Obuka na daljinu se odvija u 30 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala praktičnih obuka sadrže recepte i teorijski deo kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Nakon savladanog gradiva putem internta, polaznici obuke polažu teorijski test u Edukativnom centru, kako bi mogli pristupiti praktičnom delu obuke koja se održava u prostorijama Edukativnog centra. Za polaznike koji nisu iz Novog Sada obezbeđen je smeštaj.

Šta obuhvata obuka za pekare u okviru sistema učenja na daljinu?

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za izradu pekarskih proizvoda i sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za izradu pekarskih proizvoda. Naučićete veštine mešenja, obrade kvasnih testa i pečenja.
Obuka na daljinu se odvija u 30 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala praktičnih obuka, sadrže recepte i teorijski deo, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Nakon savladanog gradiva putem internta, polaznici obuke polažu teorijski test u Edukativnom centru, kako bi mogli pristupiti praktičnom delu obuke koja se održava u prostorijama Edukativnog centra. Za polaznike koji nisu iz Novog Sada obezbeđen je smeštaj.

Šta obuhvata obuka za poslastičare u okviru sistema učenja na daljinu?

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za izradu, dekorisanje i serviranje poslastičarskih proizvoda uz izradu neophodnih kalkulacija materijala.
Obuka na daljinu se odvija u 30 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala praktičnih obuka, sadrže recepte i teorijski deo, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Nakon savladanog gradiva putem internta, polaznici obuke polažu teorijski test u Edukativnom centru, kako bi mogli pristupiti praktičnom delu obuke koja se održava u prostorijama Edukativnog centra. Za polaznike koji nisu iz Novog Sada obezbeđen je smeštaj.

Šta obuhvata obuka za marketing, menadžment i poslovanje u turizmu u okviru sistema učenja na daljinu?

Cilj obuke je da Vam pruži osnovna znanja iz poslovanja preduzeća u turizmu u cilju Vašeg osposobljavanja za obavljanje različitih poslovnih aktivnosti u preduzećima turističke privrede. Takođe ćete dobiti osnovna znanja iz oblasti marketinga u turizmu i principa održivog razvoja.

Obuka na daljinu se odvija u 10 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala, sadrže i teorijski deo, prezentacije, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Šta obuhvata obuka za preduzetništvo i inovacije u okviru sistema učenja na daljinu?

Cilj obuke je da prepoznate da li imate preduzetnički potencijal i da li ste spremni za preduzetništvo, da prepoznate ideje koje Vam se nude i pretvorite ih u poslovnu priliku. Naučićete da sastavite biznis plan, da prodaju i marketing savladate kao veštinu, a upoznaćete se i sa privrednim pravom.

Obuka na daljinu se odvija u 8 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala, sadrže i teorijski deo, prezentacije, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Šta obuhvata obuka za izradu suvenira i rukotvorina u okviru sistema učenja na daljinu?

Cilj obuke je da Vam pruži osnovna znanja potrebna za izradu unikatnih predmeta kako bi afirmisali sopstvenu kreativnost i uticali na samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje. Naučićete da aranžirate cveće, izrađujete slike od slame, pravite sapune i sveće, slikate na bundevi, svili i staklu, da pravite dekorativne predmete od stare hartije kao i medenjake i liciderska srca.

Obuka na daljinu se odvija u 30 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala, sadrže i teorijski deo, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Šta obuhvata obuka za engleski jezik u okviru sistema učenja na daljinu?

Za pohađanje ove obuke neophodno je predznanje engleskog jezika početnog nivoa.
Cilj obuke je mogućnost za sticanje dodatnih znanja engleskog jezika i upotreba jezičkih struktura, gramatike, leksike i vokabulara sa akcentom na turizmu.
Obuka na daljinu se odvija u 15 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala, sadrže i prezentacije, gramatiku, rečnik nepoznatih reči, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Na kraju savladane obuke na daljinu, imate mogućnost da se prijavite za polaganje pismenog i usmenog ispita – nivo A1 i B1, kao uslov za dobijanje sertifikata u Edukativnom centru za obuke u radnim i profesionalnim veštinama, Novi Sad, Industrijska 3.

Šta obuhvata obuka za nemački jezik u okviru sistema učenja na daljinu?

Za pohađanje ove obuke neophodno je predznanje nemačkog jezika početnog nivoa.
Cilj obuke je mogućnost za sticanje dodatnih znanja nemačkog jezika i upotreba jezičkih struktura, gramatike, leksike i vokabulara sa akcentom na turizmu.
Obuka na daljinu se odvija u 15 nastavnih jedinica koje pored snimljenog materijala, sadrže i prezentacije, gramatiku, rečnik nepoznatih reči, kao i testove za provežbavanje stečenog znanja.

Na kraju savladane obuke, imate mogućnost da se prijavite za polaganje pismenog i usmenog ispita – nivo A1.1 i A1.2, kao uslov za dobijanje sertifikata u Edukativnom centru za obuke u radnim i profesionalnim veštinama, Novi Sad, Industrijska 3.

Ukoliko imate dodatnih pitanja na koje odgovor niste pronašli ovde, pošaljite nam upit putem formulara koji se nalazi ispod, ili nam pošaljite e-mail.

Postavi pitanje

Imate pitanje? lat
Sending