Održana konferencija za novinare povodom početka obuka za nezaposlene, u okviru projekta „Znanje svima“

Konferencija za novinare povodom početka obuka za nezaposlene, u okviru projekta „Znanje svima“Konferencija za novinare povodom početka obuka za nezaposlene, organizovanih u projektu „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“, održana je danas u prostorijama Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu. Projekat se realizuje u okviru IPA programa Evropske unije „Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji“, a finansiraju ga Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj (ADA).

Nosilac projekta je Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine, a partneri su Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Zavod za ravnopravnost polova i udruženja žena „Vrdničanka“ iz Vrdnika, „Kolevka Bačke“ iz Bača i „Slovenka“ iz Gložana.

Projekat „Znanje svima“ bavi se prekvalifikacijom i doškolovavanjem nezaposlenih, kroz obuke za kuvare, pekare, poslastičare, za marketing, menadžment i poslovanje u turizmu, kao i za preduzetništvo i inovacije, te učenje engleskog i nemačkog jezika. Protekle nedelje, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama ugostio je pedeset nezaposlenih iz različitih delova Vojvodine, koji su odlučili da u naredna tri meseca pohađaju ove obuke i na taj način povećaju sebi šanse za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Na konferenciji u Edukativnom centru koordinatorka projekta, direktorka Stručne službe, Dijana Benka-Rosić, predstavila je osnovne ciljeve i značaj projekta.

Konferencija za novinare povodom početka obuka za nezaposlene, u okviru projekta „Znanje svima“- Smanjenje nezaposlenosti i stvaranje mogućnosti za nova zapošljavanja u oblastima turizma, obrade hrane i rukotvorina osnovni su ciljevi projekta „Znanje svima“. U skladu s tim, predviđeno je da 590 nezaposlenih učestvuje u obukama koje će im omogućiti da steknu ona znanja koja su potrebna na tržištu rada, s idejom da nakon obuka lakše pronađu zaposlenje ili da budu motivisani da osnuju sopstveno preduzeće. Pored ovoga, vodili smo se idejom da znanje načinimo dostupnim svima, te je jedan od očekivanih rezultata projekta razvoj sistema za učenje na daljinu kroz koji će se, tokom projekta, obučavati još 300 nezaposlenih lica – rekla je Dijana Benka-Rosić.

Ona je objasnila da je sistem za učenje na daljinu savremen i nov način učenja koji postaje trend u svetu. Osnovna prednost ovakvog načina učenja je dostupnost znanja svima, jer zainteresovani mogu da pristupe materijalima za učenje s bilo kojeg mesta u bilo koje vreme, potrebno je da imaju računar i internet konekciju. Ovakav način učenja isključuje troškove putovanja i smeštaja, jer polaznik ne mora da bude fizički prisutan na časovima obuke.

U prvoj fazi projekta, 290 polaznika će proći kroz obuke u Edukativnom centru, koje će biti snimane, a kasnije će svi priručnici, kao i audio i video materijali biti dostupni u elektronskoj formi preko platforme za učenje na daljinu, na internet stranici projekta www.znanjesvima.rs. Korišćenje platfome biće besplatno i dostupno i nakon završetka projekta.

Konferencija za novinare povodom početka obuka za nezaposlene, u okviru projekta „Znanje svima“Na konferenciji za novinare prisutni su bili i predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Dragan Đokić i menadžer grant šeme dunavske regije, predstavnik Austrijske agencije za razvoj, Milan Polak.

- Želimo da vidimo jasan uticaj rezultata ovog projekta, a najvažni rezultat biće stečeno znanje kao i stvaranje novih radnih mesta u oblastima koje su usklađene s realnim potrebama tržišta rada – rekao je Polak.

On je nosiocima projekta poželeo uspešnu realizaciju, a polaznicima obuka uspešno školovanje.

Direktor Edukativnog centra Budislav Medurić objasnio je da ova ustanova učestvuje u projektu svim svojim kapacitetima.

- Imamo učionice, prostor za praktičan rad – kuhinju i restoran, kao i celodnevni smeštaaj, a meni je zadovoljstvo da se ti kapaciteti koriste. Edukativni centar ima obuke i mimo ovog projekta, a mi se uvek trudimo da opravdamo poverenje i uložena sredstva. Razgovaramo s polaznicima i za sada su njihovi utisci pozitivni – rekao je Medurić.

Direktorka pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački istakla je da zavod  godinama posvećeno kreira i realizuje programe posvećene ranjivim grupama žena, posebno seoskim ženama u Vojvodini.

- Imamo bazu podataka o ženskim nevladinim organizacijama i seoskim ženskim organizacijama te smo uz njihovu pomoć uspeli da što veći broj nezaposlenih, a naročito nezaposlenih žena, obavestimo o obukama. Ovaj projekat je odgovor i odgovornost pokrajinskih institucija na krizu i siromaštvo. Svakako najsiromašnija društvena grupa jesu nezaposlena lica, a još siromašnija duštvena grupa su nezaposlene žene i ovaj projekat jeste jedna nova šansa za zapošljavanje i samozapošljavanje – dodala je Šijački.

Implementacija projekta traje 18 meseci. Počeo je u septembru 2013. godine, a završava se u martu sledeće godine. Njegova ukupna vrednost je 310.063,90 evra.


Novi Sad, 25. mart 2014.

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone