Evaluatori projekata obuhvaćenih Grant šemom u poseti Stručnoj službi i Edukativnom centru

Stručnu službu za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine danas su posetili evaluatori projekata iz kuće Particip GMBH, Jasna Ljubišić, Ivan Svetozarević i Srđan Staletović koji se bave evaluacijom projekata obuhvaćenih Grant šemom projekta “Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji”.

Naime, Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj donirale su 18,5 miliona evra za sprovođenje Dunavske strategije, od čega 3,5 miliona evra predstavlja bespovratnu pomoć, odnosno Grant za projekte opština i drugih učesnika u razvoju Podunavlja. Po raspisanom javnom pozivu, na listi 17 odabranih projekata našao se i projekat „Znanje svima“ čija ukupna vrednost iznosi 310.063,90 evra.

Direktorka Stručne službe Dijana Benka-Rosić razgovarala je s evaluatorima, koji su nakon toga bili u prilici da razgovaraju i sa jednom od polaznica obuka za preduzetništvo i inovacije koja je dobila podsticajna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i otvorila svoju radnju. Organizovana je i poseta Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u kom se sprovode obuke u projektu “Znanje svima”, gde su evaluatori razgovarali sa direktorom ove ustanove Budislavom Medurićem i sa polaznicima obuka za pekare.
Evaluacioni tim prethodno se sastao sa predstavnicima Austrijske agencije za razvoj, sa Delegacijom Evropske unije u Beogradu i sa predstavnicima Kancelarije za evropske integracije a u toku su i posete institucijama koje su uključene u primenu Dunavske strategije u Srbiji.

Novi Sad, 5. decembar 2014.

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone