KOMASACIJA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA – ASC

Ciljevi programa:

  • komasacija poljoprivrednog zemljišta, kreirajući zemljišne posede koji će se efikasnije iskorišćavati
  • grupisanje poljoprivrednog poseda u manji broj parcela pravilnijeg oblika
  • uspostavljanje nove organizacije atara, projektovnje i izgradnja nove putne i kanalske mreže neophodne za navodnjavanje i odvodnjavanje
  • dobijanje podataka o prostoru u digitalnom obliku koji su neophodni za razna projektovanja u prostoru
  • izrada novog projekta namene površina
  • uspešno rešavanje svih imovinsko-pravnih odnosa i izrada katastra nepokretnosti
  • stvaranje ažurne podloge za urbanistička projektovanja u ataru i naselju
  • izrada kompletnog katastra nepokretnosti

Uređenje poljoprivrednog zemljišta je osnovna pretpostavka bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Postupak komasacije je najbolji način da se uređenju poljoprivrednog zemljišta pristupi na kompleksan način, što podrazumeva ukrupnjavanje parcela, premer područja, izgradnju i rekonstrukciju putne i kanalske mreže.

Opravdanost programa se ogleda u njegovoj sveobuhvatnosti u rešavanju mnogih problema na teritoriji na kojoj postupak komasacije bude primenjen. Sproveden postupak komasacije treba da rezultira poboljšanjem uslova za obavljanje poljoprivredne proizvodnje, smanjenjem broja parcela, povećanjem veličine parcela. Istovremeno, stvoriće se uslovi za izgradnju nove putne i kanalske mreže, izradiće se katastar nepokretnosti, dobiće se podaci o prostoru u digitalnom obliku, a rešiće se i problemi u imovinsko pravnim odnosima.

Nosilac programa: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone