Organizaciona struktura

Služba je organizovana kao jedinstvena organizaciona jedinica.
Službom rukovodi v.d. direktor Dejan Avdalović, diplomirani ekonomista, postavljen rešenjem Pokrajinske vlade.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, broj: 123-021-122/2016, koji je doneo direktor Službe dana 22.11.2016. godine, na koji je saglasnost dala Pokrajinska vlada rešenjem broj 021-122/2016 od 26. novembra 2016. godine, Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, broj: 123-021-12/2018, koji je doneo vršilac dužnosti direktora Službe dana 22.01.2018.godine, na koji je saglasnost dala Pokrajinska vlada rešenjem broj 021-12/2018 od 07.februara 2018. godine, Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, broj: 123-021-12/2018, koji je doneo vršilac dužnosti direktora Službe dana 21. decembra 2018.godine, na koji je saglasnost dala Pokrajinska vlada rešenjem broj 021-12/2018 od 03. januara 2019. godine i Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, broj: 123-021-2/2020, koji je doneo vršilac dužnosti direktora Službe dana 14. januara 2020.godine, na koji je saglasnost dala Pokrajinska vlada rešenjem broj 021-2/2020 od 22. januara 2020. godine, sistematizovano je pet radnih mesta i to: službenik na položaju – 1, direktor i izvršilaca 4, razvrstani u zvanja: samostalni savetnik -1, savetnika -2, i mlađi savetnik-1.

PRIKAZ RADNIH MESTA

I Prikaz radnih mesta službenika na položaju:

Red.br. Naziv radnog mesta Broj sistematizovanih radnih mesta Broj službenika
1 Direktor 1 1

 

II Prikaz radnih mesta izvršilaca razvrstanih u zvanja:

 

Red.br. Naziv radnog mesta Broj sistematizovanih radnih mesta Broj službenika
2. Samostalni savetnik 1 1
3. Savetnik 2 2
4. Mlađi savetnik 1 1

 

UKUPNO: I + II 5 5

 

 

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone