Poslovne prilike leže u neiskorištenim potencijalima ruralnog i ekoturizma

Drugi ciklus obuka za marketing, menadžment i poslovanje u turizmu, koje se održavaju u okviru projekta “Znanje svima”, završen je danas u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama. U drugom ciklusu učestvovalo je devet polaznika, koji su tokom protekle tri nedelje slušali predavanja na temu novih trendova, mogućnosti i potreba u domenu razvoja turizma.

Predavačica Ivana Mišković objašnjava da je deo predavanja bio posvećen menadžmentu u malim i srednjim preduzećima, deo je obrađivao osnove marketinga, a u jednom delu obrađivan je ekoturizam.

– Govorili smo o različitim aspektima, objektima i destinacijama ekoturizma, a na primerima iz sveta, ponajviše iz Japana i Slovenije, mogla sam da pokažem kako to funkcioniše. Polaznici su gledali i intervjue s osobama koje su pokrenule ovaj tip biznisa, a jedino mi je žao što nismo imali priliku da posetimo neki naš objekat tog tipa i na licu mesta vidimo kako izgleda spoj sela, poljoprivrede i turizma, kao što je slučaj sa salašima oko Novog Sada – kaže Ivana Mišković.

Ona dodaje da su polaznici bili aktivni i zainteresovani, redovno su pohađali predavanja bez obzira na vremenske nepogode i učionica je uvek bila puna, što je pokazatelj da su predavanja bila interesantna. Jedna polaznica je došla s namerom da u svom seoskom domaćinstvu pokrene ruralni turizam, dok većina polaznika koji dolaze iz nekog drugog profesionalnog miljea, poseduju znanja koja bi mogla da se iskoriste u svrhu turizma.

Polaznica Tamara Stojković iz Novog Sada je diplomirani geograf turizmolog, a nakon sticanja diplome 2002. godine nije uspevala da nađe posao u struci. Umesto turizmom, bavila se drugim poslovima, a više od godinu dana nalazi se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Kako kaže, na obuke se prijavila kako bi osvežila svoje znanje i vratila se na put kojim je nekad krenula.

– Zadovoljna sam predavanjima jer su bila sveobuhvatna, bavili smo se marketingom, menadžmentom, ekoturizmom i održivim razvojem. Najzanimljivije mi je bilo da vidim kako se nove tehnologije, naročito internet, danas upotrebljavaju u razvoju i promociji turizma. U vreme kada sam ja studirala internet nije bio toliko raspostranjen i dostupan – kaže Tamara.

Ona dodaje da je bilo korisno čuti koje su nove tendencije u svetu u oblasti turizma i kako bismo ih mi mogli iskoristili, s obzirom na to da Srbija ima velik potencijal u ovoj oblasti, ali nedovoljno ulaganja.

Novi Sad, 20. maj 2014.