Privredna komora MSPP pomaže u povezivanju poslodavaca i polaznika obuka u projektu „Znanje svima“

Privredna komora MSPP pomaže u povezivanju poslodavaca i polaznika obuka u projektu „Znanje svima“Predstavnici Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine i predstavnici Privredne komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika danas su održali sastanak u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, kako bi razgovarali o mogućnostima saradnje u projektu „Znanje svima“, čiji nosilac je Stručna služba. Sastanku su, između ostalih, prisustvovali drektorka Stručne službe Dijana Benka-Rosić, direktor Edukativnog centra Budislav Medurić, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje Nebojša Kukić i predsednica Privredne komore MSPP Tanja Todosijević.

Na sastanku je rečeno da bi ključni aspekt saradnje podrazumevao uključivanje pravnih lica – članova Komore, u susrete poslodavaca iz Vojvodine i polaznika obuka, koji su već nekoliko puta organizovani kako bi u direktnoj komunikaciji poslodavci i polaznici razgovarali o šansama za zapošljavanje. Sastanak je organizovan na inicijativu članice Upravnog odbora Komore, Ljubice Stankov, koja je učestvovala u ovim susretima kao poslodavka – preduzetnica.

Ona je istakla da je osnovni cilj Komore da okupi i poveže privrednike iz Srbije i zastupa njihov glas na putu ka neophodnim promenama u privrednom ambijentu Srbije. U tom kontekstu, dogovoreno je da se osluškuju komentari preduzetnika – poslodavaca, te da se, ukoliko ima potrebe, izmene i dopune programi obuka, kako bi svršeni polaznici bili što spremniji da odgovore na radne zadatke koji bi bili postavljeni pred njih u budućim poslovima. Kako bi se sve ove aktivnosti stavile u formalno-pravni okvir, dogovoreno je da Edukativni centar i Privredna komora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika zaključe Sporazum o poslovnoj saradnji.

Novi Sad, 13. oktobar 2014.