Planirane obuke za nezaposlena lica u Edukativnom centru

Dana 06.03.2019. godine, zaključena su tri ugovora za obuke nezaposlenih lica, između Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, ukupne vrednosti od 2.650.000,00 dinara.

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, za ugovoreni iznos sredstava, planira se obuka do 60 nezaposlenih lica za rukovaoce građevinskim mašinama, do 100 nezaposlenih lica za ličnog pratioca deteta i učenika sa smetnjama u razvoju a u zavisnosti od nastale situacije, sprovodiće se i obuke osnaživanja i edukcije osoba koje su žrtve trgovine ljudima.