Уговорене обуке за незапосленa лица у Едукативном центру

Дана 06.03.2019. године, закључена су три уговора за обуке незапослених лица, између Градске управе за привреду Града Новог Сада, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, укупне вредности од 2.650.000,00 динара.

У Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, за уговорени износ средстава, планира се обука до 60 незапослених лица за руковаоце грађевинским машинама, до 100 незапослених лица за личног пратиоца детета и ученика са сметњама у развоју а у зависности од настале ситуације, спроводиће се и обуке оснаживања и едукције особа које су жртве трговине људима.