FOND ZA OSNIVANjE POSLOVNIH INKUBATORA – BBI

Ciljevi programa:

  • podrška razvojnom procesu MSPa izgradnjom i održavanjem poslovnih inkubatora u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu
  • razvijanje preduzetničkog duha konkurentnijim poslovnim idejama
  • poznavanje novih preduzetnika sa osnovnim znanjima putem treninga i konsultacija
  • omogućavanje tehnološkog i poslovnog know-how transfera
  • jačanje sprega između industrije i nauke

Ideja je da se kroz poslovne inkubatore, razvojem novih preduzeća, podrži proces privrednog i društvenog razvoja regiona i na taj način obezbedi ključni faktor za ekonomski rast regiona.

Nosilac programa: Pokrajinski sekretarijat za privredu