ФОНД ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА – BBI

Циљеви програма:

  • подршка развојном процесу МСПа изградњом и одржавањем пословних инкубатора у Новом Саду, Суботици и Зрењанину
  • развијање предузетничког духа конкурентнијим пословним идејама
  • познавање нових предузетника са основним знањима путем тренинга и консултација
  • омогућавање технолошког и пословног know-how трансфера
  • јачање спрега између индустрије и науке

Идеја је да се кроз пословне инкубаторе, развојем нових предузећа, подржи процес привредног и друштвеног развоја региона и на тај начин обезбеди кључни фактор за економски раст региона.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду