FOND ZA PROMOCIJU IZVOZA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA – APF

Ciljevi programa:

  • omogućiti izvoz u zemlje EU uvođenjem HACCP menadžmenta kontrole sistema u industriji prerade hrane (smrznuti proizvodi, konzervirana hrana, sušena hrana, uključujući i organsku proizvodnju)
  • omogućiti izvoz u zemlje EU sertifikovanjem organskih linija proizvodnje (smrznuti proizvodi, konzervirana hrana, sušena hrana)
  • ojačati izvoznu konkurentnost diverzifikacijom poljoprivrednih proizvoda
  • podržati (potencijalne) izvoznike poljoprivrednih proizvoda omogućujući im učestvovanje na stranim sajmovima širom Evrope.
  • omogućiti izvoz poljoprivrednim preduzećima obezbeđujući kvalifikaciju radnika i kurseve jezika.

Uključivanje standarda u pogledu kvaliteta i bezbednosti hrane u opšti sistem provere kvaliteta u privrednim društvima, postao je uslov poslovanja sa partnerima na međunarodnom tržištu.

Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja obavezuje, a razvojni programi proizvođača hrane u tim zemljama predviđaju plansko uvođenje sistema kvaliteta u što kraćem roku. Budući da naša zemlja ima sve pretpostavke za proizvodnju i izvoz kvalitetne i bezbedne hrane, neophodno je da se u prehrambenoj industriji što pre pređe na razvoj sistema HACCP, IFC, BRC, ISO 22000, EUREPGAP programa, kao sveobuhvatnog koncepta obezbeđenja ispravnosti namirnica, odnosno na njegovo uvođenje u praksu.

Носилац програма: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu