ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – APF

Циљеви програма:

  • омогућити извоз у земље ЕУ увођењем HACCP менаџмента контроле система у индустрији прераде хране (смрзнути производи, конзервирана храна, сушена храна, укључујући и органску производњу)
  • омогућити извоз у земље ЕУ сертификовањем органских линија производње (смрзнути производи, конзервирана храна, сушена храна)
  • ојачати извозну конкурентност диверзификацијом пољопривредних производа
  • подржати (потенцијалне) извознике пољопривредних производа омогућујући им учествовање на страним сајмовима широм Европе.
  • омогућити извоз пољопривредним предузећима обезбеђујући квалификацију радника и курсеве језика.

Укључивање стандарда у погледу квалитета и безбедности хране у општи систем провере квалитета у привредним друштвима, постао је услов пословања са партнерима на међународном тржишту.

Законска регулатива готово свих развијених земаља обавезује, а развојни програми произвођача хране у тим земљама предвиђају планско увођење система квалитета у што краћем року. Будући да наша земља има све претпоставке за производњу и извоз квалитетне и безбедне хране, неопходно је да се у прехрамбеној индустрији што пре пређе на развој система HACCP, IFC, BRC, ИСО 22000, EUREPGAP програма, као свеобухватног концепта обезбеђења исправности намирница, односно на његово увођење у праксу.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду