Надлежности Службе за реализацију програма развоја АП Војводине

Одлуком о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ”, број: 51/14 и 44/23) одређено је да Служба обавља поспове координирања, мониторинга и извештавања везане за реализацију Програма развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2023. – 2030. године.

Служба обавља послове везане за финансирање и npaћење реализације активности правних лица, а на основу њихових годишњих програма рада:

  • Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, Индустријска број 3, Нови Сад,
  • Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад, Народних хероја 2/III,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Зрењанин “Business incubator Zrenjanin”, ca седиштем у 3рењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића број 2,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Суботица “Szabadkai üzleti inkubator – Business incubator Subotica”, ca седиштем у Суботици, улица Магнетна поља број 6,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Poslovni inkubator Novi Sad – Business incubator Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 28,
  • Друштво са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор “Üzleti inkubator KFT “Сента – Zenta, ca седиштем у Сенти, улица Петефи Шандора број 54 и
  • Друштво са ограниченом одговорношћу „Агробизнис инкубатор Сремска Митровица”, са седиштем у Сремској Митровици, улица Светог Димитрија број 22.

Од горе наведених правних лица два су индиректни буџетски корисници и то: Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама.

Служба наставља да обавља и послове везане за реализацију других развојних пројеката, као и административно техничке послове за Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Програма развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2023-2030.године.