PILOT PROJEKAT VODOSNABDEVANjA – WSP

Ciljevi programa:

  • Omogućavanje adekvatnog vodosnabdevanja za sve korisnike Hs DTD u regionu Bačke (lokalno stanovništvo, navodnjavanje, industriju, ribolov, plovni put, sport i turizam)
  • Doprinos poboljšanju ekoloških uslova DTD kanala i okolnih naselja (ekološki racionalno preuzimanje i ispuštanje otpadnih voda)
  • Indirektni podsticaj razvoja poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije
  • Proširenje puteva vodnog saobraćaja i podsticaj razvoju lokalne privrede i dinamička izgradnja u saglasnosti sa potrebama za vodom
  • Zaštita voda
  • Nesmetano funkcionisanje postojećih vodozahvata preko crpnih stanica.

Realizacijom programa obezbeđuje se pouzdano snabdevanje vodom Hs DTD u Bačkoj, a time i funkcionisanje Hidrosistema po svim projektnim namenama: odvodnjavanje, navodnjavanje, snabdevanje naselja industrije i ribnjaka vodom, plovidba, zaštita kvalitetna voda, ribolov, sport i turizam.

Nosilac programa: Pokrajinski sekretarijat za privredu