PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI – EEP

Ciljevi programa:

  • racionalnija potrošnja energije u domaćinstvima i u industriji kao i smanjenje zagađenja životne sredine
  • izrada plana iskorišćavanja energije u Vojvodini, procena trenutne potrošnje energije
  • primena novih i proverenih energetskih tehnologija
  • pokretanje i implementacija programa energetske efikasnosti u svim energetskim sektorima u Vojvodini
  • obuka i obrazovanje u oblasti energetske efikasnosti

Projekat energetske efikasnosti temelji se na činjenici da naša zemlja kao energetski deficitarno područje, u narednom periodu mora uložiti značajne napore za iznalaženje novih energetskih izvora. Pored napora na obezbeđenju potrebnih količina konvencionalnih goriva (nafte, gasa i uglja), potrebno je intenzivirati energetsku štednju putem povećanja energetske efikasnosti postrojenja i obezbediti šire korišćenje obnovljenih odnosno nekonvencionalnih energetskih izvora: hidro energije, biomase, biogasa, geotermalne energije, solarne energije, energije vetra i dr. Osim toga potrebno je planirati izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih energetskih postrojenja primenom novih tehnologija (kogeneracija, vetrogeneratori, biogoriva i dr.)

Nosilac programa: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine