projekat stratesko partnerstvo

Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програму привредног развоја АП Војводине”

Период реализације: 17.01.2007 – 31.12.2012. године

Ово је био заједнички пројекат Владе АП Војводине и Владе Републике Аустрије, кроз који је Аустријска агенција за развој (АДА) обезбедила 5 милиона еура финансијске и техничке подршке за имплементацију шест компоненти из Програма привредног развоја АП Војводине.

Кроз процес преношења знања, пројекат је био усмерен пре свега на оснаживање капацитета Покрајине како би се унапредио њен друштвено-економски положај и допринело њеном ефикаснијем укључивању у процесе европских интеграција.

Циљ пројекта је био јачање структура које имплементирају мере у оквиру Програма привредног развоја АП Војводине ради постизања њихових специфичних циљева и креирања одрживе платформе за билатералну сарадњу и трансформацију Програма привредног развоја АПВ у претприступни инструмент за оптимално коришћење подршке ЕУ.

Да би се постигао свеобухватни циљ, пројекат је остварио четири непосредна циља:

 • Оснажио је управљачки капацитет корисника у АП Војводини и пружио помоћ у развијању одговарајућих организационих решења за постизање очекиваних циљева Програма привредног развоја и његову трансформацију у потенцијални Предприступни програм.
 • Утврђено је стабилно партнерство са важнијим аустријским институцијама за одрживу размену знања и јачања веза са аустријским пословним сектором за јачање билатералних привредних и трговинских размена.
 • Пружио је одговарајућу техничку помоћ одабраним корисницима, која је одговарала проценама потреба које су заједнички спровели војвођански и аустријски партнери.
 • Пружио је додатну финансијску подршку која је омогућила одабраним корисницима да консолидују свој институционални оквир, финансирају набавку опреме, инструмената и стручно спроведене активности које се сматрају корисним за постизање њихових одређених циљева.

Подршка Аустријске агенције за развој у оквиру пројекта „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине” пружена је преко два кључна инструмента: техничке помоћи (углавном преко аустријских партнерских институција и експерата) и финансијске подршке.

Компоненте подржане у оквиру пројекта „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине” су:

 • Центар за стратешко-економска истраживања (ЦЕСС)
 • Интегрисана квалификациона шема (IQS)
 • Шема пословне стандардизације и сертификације (БСЦ)
 • Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа (АПФ)
 • Фонд за подршку инвестиција у Војводини (ВИП)
 • Фонд за оснивање пословних инкубатора (ББИ)
 • Стручна служба за реализацију Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине

Стручна служба за реализацију програма привредног развоја је у оквиру пројекта била задужена за  имплементацију финансијске подршке и активно је учествовала у свим фазама имплементације Пројекта.

Стручна служба је у оквиру реализације пројекта Стратешко партнерство у подршци програма привредног развоја АП Војводине стекла драгоцено искуство, а путем низа тренинга, семинара и едукација значајно су унапређени капацитети запослених у погледу професионалног знања и искуства, што јој пружа основу за будућу улогу у реализацији ЕУ пројеката.