Četiri stotine nezaposlenih prijavilo se za obuke preko sistema za učenje na daljinu

Više od četiri stotine nezaposlenih prijavilo se na sistem za učenje na daljinu, koji je pokrenut pre samo mesec dana, u okviru projekta „Znanje svima“. S obzirom na to da sistem funkcioniše tek četiri nedelje, ovaj broj ukazuje na veliko interesovanje nezaposlenih iz Vojvodine, ali i iz drugih delova Srbije, da se doškoluju i prekvalifikuju preko sistema koji im omogućava da besplatno prate predavanja preko interneta.

Naime, tokom proteklih godinu dana, u projektu „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“, organizovane su obuke za kuvare, pekare i poslastičare, za marketing, menadžment i poslovanje u turizmu, za izradu suvenira i rukotvorina, za preduzetništvo i inovacije, te za engleski i nemački jezik, koje su se održavale u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, u Novom Sadu. Ove obuke završene su pre mesec dana, a sva predavanja, kao i praktični deo nastave, snimana su. Kompletan materijal, zajedno sa priručnicima u elektronskoj formi, postavljen je platformu za učenje na daljinu i putem internet stranice projekta www.znanjesvima.rs, zainteresovani mogu da se prijave za učenje na daljinu.

Učenje na daljinu savremena je metoda učenja koja podrazumeva da svako iz svoje kuće može da prati predavanja, bez obzira na pol, godine, nivo obrazovanja i mesto boravka. Potrebno je da polaznik ima kompjuter, internet konekciju i osnovno poznavanje rada na računaru, a što je najvažnije – volju i motiv da stiče nova znanja.

Projekat „Znanje svima“, čiji nosilac je Služba za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, na ovaj način ostaje aktivan, a znanje besplatno dostupno nezaposlenim licima, iako su obuke u Edukativnom centru završene. Stičući nova znanja i veštine nezaposleni se, kako sami kažu, dodatno motivišu i ohrabruju za traženje posla ali i za pokretanje sopstvenog biznisa, o čemu svedoče rezultati koji su postignuti u proteklih godinu dana. Obuke u okviru Projekta pohađale su 344 nezaposlene osobe iz Vojvodine, a od tog broja, dvadeset dva polaznika otvorila su preduzetničke radnje, uz pomoć podsticajnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, 102 osobe nakon obuke pronašle su zaposlenje.

Sistem za učenje na daljinu omogućava svima onima koji do sada nisu imali priliku ili motiv da se doškoluju i prekvalifikuju, da učine to sada. Nakon odslušanih predavanja preko interneta, svi oni imaće mogućnost da polažu test u Edukativnom centru i steknu sertifikate o završenim obukama.

Novi Sad, 7. april 2015.

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone