Delegacija Austrijske agencije za razvoj u monitoring poseti Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine

Delegacija Austrijske agencije za razvoj u monitoring poseti Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja AP VojvodineAustrijske agencije za razvoj posetili su danas Stručnu službu za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine, u cilju monitoringa implementacije projekta „Znanje svima“.  Projekat „Inovativni sitem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“ deo je programa Evropske unije „Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji“, a finansiraju ga Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj (ADA).

Monitoring misija deo je kontinuiranih aktivnosti Austrijske agencije za razvoj koje predstavljaju podršku svim aktivnostima projekta finansiranog grant šemom. Delegacija je posmatrala projektne aktivnosti i proveravala njihovu usaglašenost s akcionim planom, planiranim rezultatima i ciljevima projekta, a razgovarlo se i o budžetu i dokumetaciji.

Delegacija Austrijske agencije za razvoj u monitoring poseti Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine

U zaključcima posete navodi se da su aktivnosti koje vode ka ostvarenju ciljeva projekta, u toku, te da se sredstva troše odgovorno i kako je planirano, pod nadzorom nosioca projekta –  Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine.

Projekat „Znanje svima“ počeo je da se realizuje u septembru 2013. godine, a završava se u martu sledeće godine. Njegova ukupna vrednost je 310.063,90 evra. Pored Stručne službe, u realizaciji, kao partneri, učestvuju i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Zavod za ravnopravnost polova i udruženja žena „Vrdničanka“ iz Vrdnika, „Kolevka Bačke“ iz Bača i „Slovenka“ iz Gložana.

Novi Sad, 12. mart 2014.