Usvojeni programi obuka u projektu „Znanje svima“

Usvojeni programi obuka u projektu „Znanje svima“Upravni odbor projekta „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“ održao je drugu sednicu, u četvrtak 6. marta, kojoj su prisustvovali direktorka Stručne službe za realizaciju Programa privrednog razvoja AP Vojvodine Dijana Benka-Rosić i predstavnici partnera na projektu: direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Budislav Medurić, direktorka pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Mirjana Mundžić-Krnčević, predsednica Udruženja žena „Slovenka“ iz Gložana Vjera Miškovicova i predstavnica Udruženja žena „Kolevka Bačke“ iz Bača Merima Keserović.

Predsednica Upravnog odbora Dijana Benka-Rosić upoznala je prisutne s detaljima svih aktivnosti koje su do sada realizovane u okviru projekta „Znanje svima“. Pored ovoga, članovi Upravnog odbora odobrili su predložene programe obuka i priručnike za obuke za kuvare, pekare Usvojeni programi obuka u projektu „Znanje svima“i poslastičare, preduzetništvo i inovacije, menadžment, marketing i poslovanje u turizmu, koje je pripremio Otvoreni univerzitet iz Subotice. Takođe, jednoglasno su odobreni program i priručnici za obuke u oblasti izrade rukotvorina i suvenira, koje je pripremila Poljoprivredna škola iz Futoga.

Na sednici je najavljeno da će obuke za kuvare, poslastičare i pekare početi 17. marta i trajaće 320 sati tokom tri meseca, a svi kandidati imaće mogućnost da se u popodnevnim časovima uključe u još jednu obuku – engleski i nemački jezik, odnosno menadžment i preduzetništvo. Polaznici će imati mogućnost da se uključe u druge obuke kako bi bili aktivni ceo dan i maksimalno iskoristili vreme za učenje.
Istog dana, 17. marta, počeće i obuke u oblasti preduzetništva i inovacija, koje će trajati 30 časova tokom dve nedelje, te obuke u oblasti marketinga, menadžmenta i inovacija, koje će trajati 50 časova tokom tri nedelje.

Usvojeni programi obuka u projektu „Znanje svima“Teorijski i praktični deo obuka održavaće su u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Industrijska 3, u Novom Sadu. Za kandidate koji nisu iz Novog Sada obezbeđen je smeštaj i ishrana, dok će sami pokrivati troškove prevoza do Edukativnog centra. Polaznici će biti upućivani na obuke u saradnji s Nacionalnom službom za zapošljavanje i birani po kriterijumima ove ustanove.

Novi Sad, 6. mart 2014.