Obuka za „My Project”

Obuka za My ProjectU toku 2014. godine započet je proces uvođenja sistema za upravljanje projektima „My Project” za potrebe Pokrajinske vlade. Tokom 2015. godine uspešno je završena implementacija sistema za upravljanje projektima „My Project” u sve pokrajinske sekretarijate, što će dodatno unaprediti komunikaciju i sistem izveštavanja na relaciji lokalne samouprave – Pokrajinska vlada.

Predstavnici Regionalnog centra za društveno ekonomski razvoj – Banat, tokom 2015. godine i početkom 2016. godine održali su niz obuka i sastanaka sa predstavnicima pokrajinskih organa, čime je uspešno završena implementacija sistema za upravljanje projektima „My Project” u sve pokrajinske organe.

Tokom 2015. godine, u okviru Sektora za projekte i informacione tehnologije RCR Banat,  aplikacija za upravljanje projektima „My Project” značajno je unapređena novim funkcijama i modulima i kompletno redizajnirana korišćenjem najnovijih internet tehnologija i najnovijih metoda zaštite podataka.

18. i 19. februara 2016. godine u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, održana je obuka za korišćenje softverskog sistema „My Project” za članove i zamenike članova Koordinacionog tela za implementaciju Programa razvoja AP Vojvodine.

Aplikacija „My Project” će se koristiti u cilju redovnog i pravovremenog ažuriranja podataka o realizovanim projektima iz Akcionog plana Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, i praćenja sprovođenja Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine.

Ovaj softverski sistem predstavlja alat koji omogućava realizaciju svih aktivnosti u vezi sa projektima, počev od nastanka same projektne ideje do finalne realizacije i istovremeno daje snažan impuls realizaciji strateških prioriteta i ključnih projekata koji su definisani Programom razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine.

S obzirom da je sistem za upravljanje projektima „My Project” do sada implementiran u 30 lokalnih samouprava u AP Vojvodini, uključujući sve pokrajinske sekretarijate i 4 regionalne razvojne agencije, možemo konstatovati da će ubuduće aplikacija „My Project” putem efikasnog sistema za upravljanje projektima i pravovremenog izveštavanja doprineti bržem i kvalitetnijem društveno-ekonomskom razvoju čitave teritorije AP Vojvodine.

19.02.2016.