Обука за „My Project”

Obuka za My ProjectУ току 2014. године започет је процес увођења система за управљање пројектима „My Project” за потребе Покрајинске владе. Током 2015. године успешно је завршена имплементација система за управљање пројектима „My Project” у све покрајинске секретаријате, што ће додатно унапредити комуникацију и систем извештавања на релацији локалне самоуправе – Покрајинска влада.

Представници Регионалног центра за друштвено економски развој – Банат, током 2015. године и почетком 2016. године одржали су низ обука и састанака са представницима покрајинских органа, чиме је успешно завршена имплементација система за управљање пројектима „My Project” у све покрајинске органе.

Током 2015. године, у оквиру Сектора за пројекте и информационе технологије РЦР Банат,  апликација за управљање пројектима „My Project” значајно је унапређена новим функцијама и модулима и комплетно редизајнирана коришћењем најновијих интернет технологија и најновијих метода заштите података.

18. и 19. фебруара 2016. године у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, одржана је обука за коришћење софтверског система „My Project” за чланове и заменике чланова Координационог тела за имплементацију Програма развоја АП Војводине.

Апликација „My Project” ће се користити у циљу редовног и правовременог ажурирања података о реализованим пројектима из Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, и праћења спровођења Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Овај софтверски систем представља алат који омогућава реализацију свих активности у вези са пројектима, почев од настанка саме пројектне идеје до финалне реализације и истовремено даје снажан импулс реализацији стратешких приоритета и кључних пројеката који су дефинисани Програмом развоја АП Војводине 2014-2020. године.

С обзиром да је систем за управљање пројектима „My Project” до сада имплементиран у 30 локалних самоуправа у АП Војводини, укључујући све покрајинске секретаријате и 4 регионалне развојне агенције, можемо констатовати да ће убудуће апликација „My Project” путем ефикасног система за управљање пројектима и правовременог извештавања допринети бржем и квалитетнијем друштвено-економском развоју читаве територије АП Војводине.

19.02.2016.