Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Na osnovu člana 9.stav 1. Odluke o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 51/2014), i člana 21. Pokrajinske uredbe o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV“ broj 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014 i 1/2015), direktor Službe za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, donosi

PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA
u Službi za realizaciju programa razvoja
Autonomne pokrajine Vojvodine