Dokumenti

Kodeks ponašanja i nameštenika u pokrajinskim organima 2017

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U POKRAJINSKIM ORGANIMA („Sl. list AP Vojvodine“, br. 54/2017)   I OSNOVNE ODREDBE Predmet kodeksa Član 1 Ovim kodeksom propisuju se pravila ponašanja kojih se pri obavljanju poslova iz svog delokruga moraju pridržavati službenici i nameštenici (u daljem tekstu: zaposleni) u pokrajinskim organima uprave (pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne […]

Pročitaj više >

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2016.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr. zakon i 103/2015) i člana 32. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:54/2015 […]

Pročitaj više >

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Na osnovu člana 6.stav 3. Odluke o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 51/2014) i člana 21. Pokrajinske uredbe o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV“ broj 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 i 20/2015), […]

Pročitaj više >

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Na osnovu člana 9.stav 1. Odluke o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 51/2014), i člana 21. Pokrajinske uredbe o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV“ broj 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014 i 1/2015), direktor […]

Pročitaj više >

Finansijski plan Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine za 2015.

Na osnovu odredaba člana 2. tačka 3, člana 28, člana 41. i člana 50. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj:54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispravka, 108/2013, 142/2014 i 68/2015-dr.zakon) i č lana 12. Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.godinu, („Sl. list AP Vojvodine“, broj:42/2015) i odobrenja o preusmeravanju […]

Pročitaj više >

Odluka o Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine („Službeni list APV” broj 51/2014)

Na osnovu člana 33., 35. i 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj vladi („Službeni list APV“ broj 37/2014), Pokrajinska vlada, na sednici održanoj dana 10. decembra 2014. godine, donela je ODLUKU O SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Član 1. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine obrazovana […]

Pročitaj više >

Odluka o Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine („Sl. List APV” broj 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013)

ODLUKA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE («Sl. list APV» broj: 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013) Član 1. Obrazuje se samostalna Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Stručna služba). Član 2. Stručna služba će obavljati poslove vezane za realizaciju prioriteta iz Programa privrednog […]

Pročitaj više >