Планиране обуке за незапослена лица у Едукативном центру

Дана 27.04.2023. године, закључено је седам уговора за обуку незапослених лица, између Градске управе за привреду Града Новог Сада, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама, укупне вредности од 3.150.000,00 динара.

У Едукативном центру за обуку у професионалним и радним вештинама, за уговорени износ средстава, планира се обука незапослених лица у циљу усклађивања понуде и потражње на тржишту рада.

На основу закључених уговора планира се реализација седам врста обука из следећих области:

  • Обука за личног пратиоца који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју,
  • Обука за руковаоце багером и утоваривачем,
  • Обука за руковаоце виљушкаром,
  • Обука за књиговође,
  • Обука за завариваче,
  • Обука за пасош компетенција и оснаживање и едукацију особа које су жртве насиља и трговине људима и
  • Обука за монтере соларних фотонапонских система.

Потписан уговор између Градске управе за привреду града Новог Сада, Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама и Службе за реализацију програма развоја, дана 27.04.2023. године.