Услуге

УСЛУГЕ КОЈЕ СЛУЖБА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Служба у складу са Одлуком о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, којом је утврђен њен делокруг рада нема у својој надлежности непосредно пружање услуга заинтересованим физичким и правним лицима. Служба у складу са надлежностима пружа једино информације од јавног значаја.

Назив услуге Орган задужен за спровођење
Давање информација од јавног значаја Служба за реализацију програма развоја АП Војводине