Линкови

 • ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – ВИП ФОНД
  www.vip.org.rs
 • ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА
  www.centar.edu.rs
 • ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ
  www.bsccentar.rs
 • ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД
  www.inkubator.biz/rs
 • ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН
  www.biz-zr.co.rs
 • ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА
  www.bis-su.rs
 • ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СЕНТА
  www.biz-senta.com
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone