Информатор о раду

Почевши од 01.09.2023. године Информатор о раду Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, објављује се путем Јединственог информационог система информатора о раду. Последње ажурирани-објављени Информатор можете преузети на линку:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=WWWaXrLC9iyAvdiY4

Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор је Дејан Авдаловић, в.д. директор, у складу са чл. 38. ст.3. Закона о слободном приступу информацијама.

Први Информатор о раду Службе за реализацију програма развоја АП Војводине објављен је 01.02.2007. године.

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.1.2022.) које је ступило на снагу 5.2.2022.

На захтев заинтересованог лица може се остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора у службеним просторијама Службе на адреси:

Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад, од 08:00 до 16:00 часова, радним даном.

Aрхива

2023.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.01.2023.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.01.2023.

2021.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.07.2021.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.07.2021.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.07.2021.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.07.2021.

2020.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 22.07.2020.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 22.07.2020.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 22.07.2020.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 22.07.2020.

2019.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 23.07.2019.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 23.07.2019.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 23.07.2019.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 23.07.2019.

2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 04.08.2018.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 04.08.2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 04.08.2018.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 04.08.2018.

2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 01.08.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 01.08.2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 01.08.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 01.08.2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.03.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.03.2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 17.03.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 17.03.2017.

2016.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 24.08.2016.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 24.08.2016.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 24.08.2016.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 24.08.2016.

2015.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 18.12.2015.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 18.12.2015.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 18.12.2015.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 18.12.2015.

2014.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.12.2014.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.12.2014.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.12.2014.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.12.2014.