Информатор о раду

Информатор о раду Службе за реализацију програма развоја АП Војводине (у даљем тексту: Информатор) припремљен је и објављен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС” бр. 10/2022 ).

Информатор се у електронској верзији налази на сајту Службе за реализацију програма развоја на веб адреси, www.srp.vojvodina.gov.rs, а штампана копија Информатора се може набавити у просторијама Службе.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно лице је Дејан Авдаловић, вд директор.

Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Мирослав Велимировић,
Телефон: + 381 (0)21 488 1833
Имејл: miroslav.velimirovic@vojvodina.gov.rs

Овде можете преузети последње ажрирани-објављени Информатор:

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.01.2023.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.01.2023.

Aрхива

2021.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.07.2021.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.07.2021.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.07.2021.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.07.2021.

2020.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 22.07.2020.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 22.07.2020.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 22.07.2020.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 22.07.2020.

2019.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 23.07.2019.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 23.07.2019.

pdf документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 23.07.2019.
word документ ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 23.07.2019.

2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 04.08.2018.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 04.08.2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 04.08.2018.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 04.08.2018.

2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 01.08.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 01.08.2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 01.08.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 01.08.2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.03.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 17.03.2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 17.03.2017.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 17.03.2017.

2016.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 24.08.2016.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 24.08.2016.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 24.08.2016.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 24.08.2016.

2015.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 18.12.2015.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 18.12.2015.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 18.12.2015.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 18.12.2015.

2014.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.12.2014.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, ћирилица постављено: 30.12.2014.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.12.2014.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, латиница постављено: 30.12.2014.