Пројекат „Иновативни систем за унапређење знања и вештина – Знање свима”

logo znanje svimaВише о пројекту: www.znanjesvima.rs

Период реализације: 01.09.2013 – 30.06.2015. године

Буџет: 310.063,00 евра

Пројекат je реализован у оквиру ИПА програма ЕУ под називом „Социјално-економски развој дунавске регије у Србији“.

Носилац пројекта била је Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине.

Циљ пројекта је био стварање могућности за нова запошљавања у АП Војводини, посебно у областима туризма, обраде хране и рукотворина, с обзиром да је један од главних проблема у области економског развоја и конкурентности региона разлика између потреба тржишта рада и доступне радне снаге која нема одговарајуће квалификације.

Пројекат је био усмерен на развој нових програма обуке, а најважнија активност у оквиру пројекта била је успостављање система за учење на даљину, који ће бесплатно бити доступан свим незапосленим лицима и омогућиће им да стекну знања и вештине које су неопходне на тржишту рада

Пројекат је реализован у сарадњи са шест партнерских институција и то: Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова; Едукативним центаром за обуке у професионалним и радним вештинама; Заводом за равноправност полова; Удружењем жена „Врдничанка“ Врдник; Удружењем жена „Колевка бачке“ Бач и Удружењем жена „Словенка“ Гложан.

У првој фази Пројекта планирано је да 290 незапослених лица учествује у обукама из следећих области:

  • обука за куваре – обухвата 320 сати обуке у трајању од 3 месеца. Одвијаће се у 3 циклуса и биће обучено 24 полазника. Више >,
  • обука за пекаре – обухвата 320 сати обуке у трајању од 3 месеца. Одвијаће се у 3 циклуса и биће обучено 24 полазника. Више >,
  • обука за посластичаре – обухвата 320 сати обуке у трајању од 3 месеца. Одвијаће се у 3 циклуса и биће обучено 24 полазника. Више >,
  • обука за израду сувенира и рукотворина – обухвата 320 сати обуке у трајању од 3 месеца. Одвијаће се у 3 циклуса и биће обучено 18 полазника. Више >,
  • обука за маркетинг, менаџмент и пословање у туризму – обухвата 50 сати обуке у трајању од 3 недеље. Одвијаће се у 5 циклуса и биће обучено 50 полазника. Више >,
  • обука за предузетништво и иновације – обухвата 30 сати обуке у трајању од 2 недеље. Одвијаће се у 5 циклуса и биће обучено 50 полазника. Више >,
  • обука из енглеског језика – обухвата 60 сати обуке у трајању од месец дана. Одвијаће се у 5 циклуса и биће обучено 50 полазника. Више >,
  • обука из немачког језика – обухвата 60 сати обуке у трајању од месец дана. Одвијаће се у 5 циклуса и биће обучено 50 полазника. Више >,

Наведене обуке су се изводиле на опреми и у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, Индустријска број 3.
Сва предавања су била снимана и свеобухватни материјали је постао доступан у електронској форми, путем он лине система за учење на даљину.

У другој фази Пројекта представници 30 организација и малих предузећа из сектора туризма као и 300 незапослених лица су похађали обуке путем система за учење на даљину.

Након завршетка пројекта, систем за учење на даљину остао је доступан за коришћење, што ће и надаље омогућити бесплатно стицање знања и вештина за сва незапослена лица како би се постигао свеобухватни циљ – стварање нових могућности за запошљавање.

Резултати пројекта:

Путем успешно реализованих пројектних активности постигао се и свеобухватни циљ Пројекта, а то је стварање нових могућности за запошљавање у АП Војводини. Развијени су нови програми обуке, припремљени су приручници, реализоване су обуке из 8 области, 341 лице је учествовала на обукама у Едукативном центру, 646 лица је приступило обукама на даљину, снимљено је и монтирано 56 сати материјала са предавања, који се састоји од 168 наставних јединица, развијена је платформа за учење на даљину. У циљу промоције Пројекта као и успостављања комуникације са циљним групама и целокупном јавношћу, организоване су конференције за штампу, презентације пројекта у циљу промције резултата Пројекта, као и више сусрета послодаваца са полазницима обука из области кулинарства. У директним разговорима са полазницима обука, 53 послодавца разговарало је о могућности њиховог запошљавања.

Може се рећи да су надмашени сви планирани резултати јер је у току трајања Пројекта у обукама учествовало преко 1000 незапослених лица. Према подацима Покрајинске службе за запошљавање, од 341 незапосленог лица које је успешно завршило обуке у Едукативном центру и добило сертификате, њих 142 је нашло запослење. Инсталиран је и систем за учење на даљину, који трајно и бесплатно остаје доступан незапосленим лицима са територије АП Војводине, и који ће помоћи да се реши један од главних проблема у области економског развоја и конкурентности региона разлика између потреба тржишта рада и доступне радне снаге која нема одговарајуће квалификације.

Шта је учење на даљину?

Преузмите брошуру – pdf (3.6mb)

Учење на даљину је метода учења која подразумева да предавач и ученик нису физички присутни на истом месту у исто време. Настава се не изводи у школама и учионицама већ се текстуални, аудио и видео материјали налазе у електронској форми на интернет платформама за учење на даљину.

Ова метода омогућава учење свим људима, без обзира на године и место на ком се налазе, јер се учење на даљину може остварити с било ког места у било које време, потребно је само имати интернет конекцију. Идеална је метода за особе које желе да уче, а нису у могућности да физички присуствују настави, као и за оне који желе слободу у избору термина за учење. Поред овога, погодна је и јер не укључује трошкове путовања и смештаја.

Учење на даљину један је од начина за стицања знања, вештина и компетенција како би особа била конкурентнија на тржишту рада. Систем за учење на даљину који ће настати у оквиру пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и вештина – Знање свима“ омогућиће корисницима да бесплатно, из својих кућа, у време које им одговара, прате предавања из области коју су изабрали. На крају обуке биће у прилици да полажу тест у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, те стекну сертификат о завршеној обуци.