Контакт

Република Србија, АП Војводина
Покрајинска влада
Служба за реализацију програма
развоја АП Војводине

Радно време: 08:00 – 16:00 часова

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад, Република Србија
ПИБ: 103806910
МАТИЧНИ БРОЈ: 08841322

Телефон: +381 (0)21 488 18 18
Факс: +381 (0)21 488 18 23
Е-маил: srp.office@vojvodina.gov.rs
www.srp.vojvodina.gov.rs

Где се налазимо

Запослени

Дејан Авдаловић
В.д. директор
Телефон: 021 488 18 18
Е-маил: dejan.avdalovic@vojvodina.gov.rs

Мирослав Велимировић
Дипломирани правник, лице ангажовано по основу уговора о привремено повременим пословима
Телефон: 021 488 18 33
Е-маил: miroslav.velimirovic@vojvodina.gov.rs

Милана Исаков
Самостални саветник за финансијске и студијско-аналитичке послове
Телефон: 021 488 18 29
Е-маил: milana.isakov­@vojvodina.gov.rs

Гордана Шћекић
Саветник за финансијске послове и праћење реализације програма
Телефон: 021 488 18 27
Е-маил: gordana.scekic­@vojvodina.gov.rs

Бранка Петровић
Саветник за финансијско материјалне послове
Телефон: 021 488 18 35
Е-маил: branka.petrovic­@vojvodina.gov.rs

Оливера Кантар
Саветник за финансијске и административне послове
Телефон: 021 488 18 18
Е-маил: olivera.kantar­@vojvodina.gov.rs

Лице задужено за одржавање wеб презентације:

Оливера Кантар
Саветник за финансијске и административне послове
Е-маил: olivera.kantar­@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 488 18 18