Прописи

  • Закон о буџетском систему – Преузмите документа
  • Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2018/2019 – Преузмите документа
  • Одлука о измени одлуке о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ“ број 44/2023) – Преузмите документа
  • Одлука о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ” број 51/2014) – Преузмите документа
  • Одлука о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине („Сл. Лист АПВ” број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013) – Преузмите документа