Организациона структура службе

Служба је организована као јединствена организациона јединица.
Службом руководи в.д. директор Дејан Авдаловић, дипломирани економиста, постављенрешењемПокрајинске владе.

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине,број:123-021-122/2016,који је донео директор Службе дана 22.11.2016.године, на који је сагласност далaПокрајинска влада решењем број 021-122/2016 од 26.новембра 2016. године, Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине,број:123-021-12/2018,који је донео вршилац дужности директора Службе дана 22.01.2018.године, на који је сагласност далaПокрајинска влада решењем број 021-12/2018 од 07.фебруара 2018. године, Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, број:123-021-12/2018,који је донео вршилац дужности директора Службе дана 21. децембра 2018.године, на који је сагласност далaПокрајинска влада решењем број 021-12/2018 од 03. јануара 2019.године и Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, број:123-021-2/2020,који је донео вршилац дужности директора Службе дана 14. јануара 2020.године, на који је сагласност далaПокрајинска влада решењем број 021-2/2020 од 22. јануара 2020.године,систематизовано је пет радних места и то: службеник на положају – 1, директор  и извршилаца 4,разврстани у звања: самостални саветник -1, саветника -2, и млађи саветник-1.

ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА

I Приказ радних места службеника на положају:

 

Ред.бр. Назив радног места Број систематизованих радних места Број службеника
 1 Директор 1 1

 

II Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:

 

Ред.бр. Назив радног места Број систематизованих радних места Број службеника
2. Самостални саветник 1 1
3. Саветник 2 2
4. Млађи саветник 1 1

 

У К У П Н О: I + II 5 5

 

 

Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone