Презентација пројекта „Бесплатном обуком до посла“ на Сајму запошљавања

Презентација бесплатних обука намењених незапосленим лицима под називом „Бесплатном обуком до посла“ одржана је 07.04.2016. године у Новом Саду на Сајму запошљавања.

Будислав Медурић, директор Едукативног центра и Дијана Бенка Росић, директорка Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, незапосленим лицима су представили мисију, циљеве и капацитете Центра, врсте обука које се спроводе, начин пријављивања, сертификате и могућност запошљавања уз подстицајна средства Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Такође су презентована искуства полазника обука који су отворили сопствене предузетничке радње након завршене обуке.

Након презентације уследио је разговор са присутнима који су показали велико интересовање за учешће на обукама. Постављали су многобројна питања везано за трајање обука, обуке које су у току, као и могућностима пријављивања на више обука.

07.04.2016.