Незапослени у Бачкој Паланци упознати са могућностима учешћа у бесплатним обукама

Незапослени у Бачкој Паланци упознати са могућностима учешћа у бесплатним обукама
Будислав Медурић, директор Едукативног центра и Дијана Бенка Росић, директорка Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, су у просторијама Националне службе за запошљавање, незапосленим лицима представили пројекат „Бесплатном обуком до посла“.

Незапослени у Бачкој Паланци упознати са могућностима учешћа у бесплатним обукамаРазговарали су о мисији, циљевима и капацитетима Едукативног Центра. Представили су врсте обука које се спроводе, начин пријављивања, сертификате и могућност запошљавања уз подстицајна средства Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Након презентације уследио је разговор са присутнима који су показали велико Незапослени у Бачкој Паланци упознати са могућностима учешћа у бесплатним обукамаинтересовање за учешће на обукама. Постављали су многобројна питања везано за трајање обука, обуке које су у току, као и могућностима коришћења смештајних капацитета Центра.

15.04.2016.