СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Почео са радом Агробизнис инкубатор

Потпредседник Покрајинске владе и председник Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине Бранко Ћурчић учествовао је у раду прве седнице Скупштине друштва „Агробизнис инкубатора“ Сремска Митровица, на којој је усвојен програм његовог рада.

Инцијатива за оснивање инкубатора, покренута је зимус са циљем подршке малим и средњим пољопривредним произвођачима Срема и њихов ефикаснији наступ на тржишту.

Агробизнис инкубатор треба да постане центар за развој иновативног предузетништва у оквиру агробизниса, да омогући динамичан проток информација и створи основе за коришћење постојећих материјалних, финансијских и, на првом месту, људских ресурса“, рекао је Ћурчић.

У првој фази рада Инкубатор ће подржати сарадњу између самих предузећа као и умрежавање са спољним партнерима. Исто тако пружиће подршку за организацију скупова и подстаћи међусобну комуникацију чланова Инкубатора.

Међу најзначајнијим услугама које ће Инкубатор пружити јесу маркетинг и брендирања производа, веома важан сегмент рада биће организација тренинга и обука.

Скупштина друштва усвојила је финансијски план рада Инкубатора за 2022. годину.

Редовну активност агробизнис инкубатора у Сремској Митровици, покрајина ће финансирати преко Службе за реализацију програма развоја АП Војводине.