Propisi

Kodeks ponašanja i nameštenika u pokrajinskim organima 2017

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U POKRAJINSKIM ORGANIMA („Sl. list AP Vojvodine“, br. 54/2017)   I OSNOVNE ODREDBE Predmet kodeksa Član 1 Ovim kodeksom propisuju se pravila ponašanja kojih se pri obavljanju poslova iz svog delokruga moraju pridržavati službenici i nameštenici (u daljem tekstu: zaposleni) u pokrajinskim organima uprave (pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne […]

Pročitaj više >

Odluka o Službi za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine („Službeni list APV” broj 51/2014)

Na osnovu člana 33., 35. i 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj vladi („Službeni list APV“ broj 37/2014), Pokrajinska vlada, na sednici održanoj dana 10. decembra 2014. godine, donela je ODLUKU O SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Član 1. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine obrazovana […]

Pročitaj više >

Odluka o Stručnoj službi za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine („Sl. List APV” broj 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013)

ODLUKA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIVREDNOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE («Sl. list APV» broj: 31/2004, 20/2007, 4/2010 i 2/2013) Član 1. Obrazuje se samostalna Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Stručna služba). Član 2. Stručna služba će obavljati poslove vezane za realizaciju prioriteta iz Programa privrednog […]

Pročitaj više >