Прописи

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2017

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПОКРАJИНСКИМ ОРГАНИМА (“Сл. лист АП Воjводине”, бр. 54/2017) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет кодекса Члан 1 Овим кодексом прописуjу се правила понашања коjих се при обављању послова из свог делокруга мораjу придржавати службеници и намештеници (у даљем тексту: запослени) у покраjинским органима управе (покраjински секретариjати и покраjинске посебне управне организациjе), Секретариjату […]

Прочитај више >

Одлука о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ” број 51/2014)

На основу члана 33., 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској влади („Службени лист АПВ“ број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној дана 10. децембра 2014. године, донела је ОДЛУКУ О СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Члан 1. Стручнa службa за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине образована […]

Прочитај више >

Одлука о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине („Сл. Лист АПВ” број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013)

ОДЛУКА О СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ («Сл. лист АПВ» број: 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013) Члан 1. Образује се самостална Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Стручна служба). Члан 2. Стручна служба ће обављати послове везане за реализацију приоритета из Програма привредног […]

Прочитај више >