Е – ВОЈВОДИНА

Циљеви програма:

  • дефинисање политике и процеса стандардизације за увођење информационих и комуникационих технологија у покрајинске и општинске институције у АП Војводини
  • постављање стандарда за комуникациону инфрастуктуру, софтверску архитектуру и размену докумената у Скупштини и Извршном већу АП Војводине
  • израда локалне компјутерске и комуникационе мреже (LAN) за зграде Скупштине и Извршног већа Војводине
  • изградња интернет портала који ће обезбедити све неопходне информације и електронске услуге везане за јавност, административни и пословни сектор у Војводини
  • даљи развој информационо-управљачке мреже геопросторних система Војводине и развој апликација и сервиса.

Програм дефинише политику и процесе стандардизације за увођење информационих и комуникационих технологија у покрајинске и општинске институције у АП Војводини и има за циљ изградњу локалне компјутерске и комуникационе мреже (ЛАН) за зграде Скупштине и Извршног већа Војводине. Програмом ће бити обухваћена изградња интернет портала са свим неопходним информацијама и електронским услугама везаним за јавност, администативни и пословни сектор у Војводини.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој