ФОНД ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ ИЗВОЗА – BPF

Циљеви програма:

  • подршка извозницима и потенцијалним извозницима, субвенционисањем њиховог учешћа на сајмовима широм Европе
  • подршка извозницима и потенцијалним извозницима, асистирањем у припреми и изради оптималног презентационог материјала
  • подршка туристичком сектору у Војводини, организовањем њиховог учешћа на сајмовима туризма у Европи, чиме БПФ интензивно подржава опцију извозне експанзије АП Војводине
  • подршка извозницима и потенцијалним извозницима обезбеђивањем актуелних тржишних информација.

Стимулисање раста извоза је један од предуслова социо-економског развоја Војводине. Два значајна сегмента са извозним могућностима су пољопривреда и производња. Да би се стимулисао извоз, важно је субвенционисањем подржати наступе предузећа из Војводине на сајмовима у Европи, у припреми материјала за презентацију и обезбедити анализе потенцијалних тржишта погодних за пласман робе и услуга.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду